Training in gesprekken over leven met de dood

TrainenTraining in Kasteel Oud Poelgeest 23 juni 2015

Nascholing voor medische professionals

Een intensieve, interactieve training in het voeren van gesprekken met patiënten en hun naasten over leven met de dood aan de hand van realistische casuïstiek. Het is een ontdekkingstocht naar durf, eigen moed en levert de medische professional de tools aan voor die moeilijke gesprekken over de naderende dood. De training wordt geleid door ervaren coaches met inzet van (ervarings)deskundigen, trainingsacteurs en filmfragmenten. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

  • Eigen visie op de dood
  • Het belang van tijdig spreken over de dood
  • Omgang met stervensstatistieken
  • Specifieke gespreksvaardigheden
  • Het nut van ondersteuning en intervisie
Ontwikkel een eigen stijl

De training biedt u handvatten om het medisch handelen te verbinden aan een eigen stijl van ethisch handelen. U ontwikkelt een eigen stijl voor gesprekken over leven met de (aankondigende) dood.

Ontdek uw visie op de dood

Wat is uw eigen visie op de dood? Hoe is deze visie (mogelijk) van invloed op uw patiëntcontacten? In de training wordt u aangezet tot reflectie op deze punten. Dit vergroot uw zelfkennis en handelingsbekwaamheid.

Vorm een intervisienetwerk

De training biedt de mogelijkheid tot ontmoeting, verdieping en het vormen van een intervisienetwerk. U krijgt handvatten voor het opzetten van intervisie, ter ondersteuning bij uw werk.

Ervaringen van deelnemers

Meld u aan voor de training!

Nascholing voor medisch specialisten, huisartsen en specialistisch verpleegkundigen

Veelgestelde vragen

Waarom is deze training ontwikkeld?
Voor wie is deze training bedoeld?
Welke kennis en vaardigheden doe ik op in de training?
Wanneer wordt de training gegeven?
Hoeveel kost de training?
Ontvang ik accreditatie als ik deelneem aan de training?
Onderzoeker Emilie van de Wijer