stichting stem   

In de uitvoering van het project werkt De Dood en de Dokter samen met Stichting STEM.
STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. Deze stichting wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven door mensen te stimuleren over sterven te praten en handvatten te bieden hoe ze dat kunnen doen. STEM wil zorg en mensen bij elkaar brengen.

In samenwerking met prof. dr. Christa Anbeek wordt een kwalitatief onderzoek gekoppeld aan de training ‘Gesprekken over leven met de dood’. Christa Anbeek is universitair hoofddocent existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden aan de Universiteit voor Humanistiek.
De Universiteit voor Humanistiek  is een onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, moraliteit en de inrichting van een menswaardige samenleving, aan de hand van een wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Medilex-

Medilex organiseert op 21 oktober 2015 het congres ‘Over- en uibehandeld’. Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan de mechanismen die (kunnen) leiden tot overbehandeling, hoe zorgprofessionals hierop attent kunnen zijn en hoe zij een zorgvuldige afweging kunnen maken samen met de patiënt. Ook wordt het belang van ondersteuning en intervisie belicht.
De Dood en de Dokter verzorgt tijdens dit congres training in gesprekken over leven met de dood. Hierin staan gesprekstechnieken centraal voor het spreken over de dood en het staken van de behandeling met de patiënt. Bekijk het volledige programma van het congres hier. U kunt zich inschrijven voor dit congres via deze link.