Trainers

Please specify image url

drs. Leonie Vogels

‘Mijn vak, de psychologie, is dan wel opgenomen in het domein palliatieve zorg, maar zou veel meer kunnen brengen door artsen te leren directer met patiënten te spreken over diens wensen in deze laatste levensfase.’

Psycholoog, coach en intervisiebegeleider Levenseindekliniek
Please specify image url

dr. Tineke Brinks

‘In de loop der jaren is me duidelijk geworden dat mensen getraind kunnen worden in het voeren van gesprekken over de dood, slecht nieuws, keuzes over behandeling en omgaan met je eigen onzekerheid als arts over al deze zaken.’

Huisarts, SCEN-arts en kaderarts palliatieve zorg
Please specify image url

Geeske Hendriksen

‘Ik ben nabestaande. En dit staat bovenaan mijn wensenlijst: ik zou willen dat artsen en terminaal zieken het gesprek voeren over de optie van stoppen met behandelen, zodat patiënten de keuze krijgen om te leven met de dood in plaats van te leven met valse hoop op een langer leven.’

Ervaringsdeskundige, journalist en programma-ontwikkelaar
 
 

Onderzoeker

Please specify image url

drs. Emilie van de Wijer

‘In het contact met patiënten over de moeilijkste thema’s in het leven, worden artsen onvermijdelijk als mens geraakt. Ik geloof dat artsen hierin ondersteund kunnen worden. Omdat zij dit als mens verdienen en omdat dit nodig is om goede, op de patiënt aansluitende zorg te kunnen (blijven) bieden.’

Geestelijk verzorger, organisatiecriticus, medisch ethicus

Gastspreker

Please specify image url

dr. Bert Keizer

Keizer bespreekt met deelnemers de geformuleerde vragen en maakt een aanzet tot de ontwikkeling van een eigen tool list, te gebruiken bij gesprekken over leven met de dood.

Verpleeghuisarts en publicist

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ? Neem contact met ons op !