Please specify image url

dr. Bert Keizer

Keizer bespreekt met deelnemers de geformuleerde vragen en maakt een aanzet tot de ontwikkeling van een eigen tool list, te gebruiken bij gesprekken over leven met de dood.

Verpleeghuisarts en publicist