Please specify image url

drs. Emilie van de Wijer

‘In het contact met patiënten over de moeilijkste thema’s in het leven, worden artsen onvermijdelijk als mens geraakt. Ik geloof dat artsen hierin ondersteund kunnen worden. Omdat zij dit als mens verdienen en omdat dit nodig is om goede, op de patiënt aansluitende zorg te kunnen (blijven) bieden.’

Geestelijk verzorger, organisatiecriticus, medisch ethicus