NPO Radio 1 - 22 juni 2015
Op 22 juni was Leonie Vogels te horen op NPO Radio 1, bij het item ‘Twee Dingen’. Leonie is psycholoog en één van de mensen achter De Dood en de Dokter, een initiatief om zorgprofessionals handvatten te geven voor gesprekken over leven met de dood. In de radio uitzending vertelde Leonie meer over de training waarvan de pilot op 23 juni plaatsvond.

De radiouitzending, gepresenteerd door Margreet Reijntjes, is terug te luisteren via NPO Gemist:

NPO Radio 1 - 22 juni 2015
Op 22 juni was Leonie Vogels te horen op NPO Radio 1, bij het item ‘Twee Dingen’. Leonie is psycholoog en één van de mensen achter De Dood en de Dokter, een initiatief om zorgprofessionals handvatten te geven voor gesprekken over leven met de dood. In de radio uitzending vertelde Leonie meer over de training waarvan de pilot op 23 juni plaatsvond.

De radiouitzending, gepresenteerd door Margreet Reijntjes, is terug te luisteren via NPO Gemist:

De Balie Amsterdam - 16 juni 2015
Op 16 juni nam Geeske Hendriksen plaats op het podium van de Balie. Hier ging zij samen met anderen in gesprek over (on)gezonde controle over de dood. ‘Controle over de dood’ was de laatste aflevering in een drieluik over de rol van angst en risicomijding in de zorg. Dit werd georganiseerd in samenwerking met ‘Optimale zorg – Dappere Dokters’, artsenfederatie KNMG, huisartsenkring Amsterdam en Het Parool. Naast Geeske Hendriksen namen de volgende mensen deel aan het gesprek: prof.dr. Egbert Smit (longarts), dr. Bernadine Wanrooij (arts palliatieve zorg), dr. Jan Anne Roukema (oncologisch chirurg), Menno de Bree (filosoof) en Melanie van ‘t Hof (ervaringsdeskundige). Kerngesprek van de avond was: tot wanneer is (door)behandelen nog in het belang van de patiënt?

Het gesprek kunt u terugkijken via Balie TV:

NRC - 6 juni 2015
In een artikel van NRC Handelsblad sprak Leonie Vogels over haar leven en inspiratie. Zo vertelde zij over de Dood & de Dokter: “Recent heb ik samen met een arts en een ervaringsdeskundige de training Gesprekken over leven met de dood voor medici ontwikkeld. Artsen zijn geneigd na een diagnose in de behandelmodus te schieten, zonder met de patiënt over de naderende dood te praten. Terwijl patiënten een behandeling soms betitelen als gestolen tijd. Volgens mij mijden artsen het gesprek omdat ze zelf bang zijn voor de dood.” Het voelt voor Leonie goed om zo met de dood bezig te zijn: “Het gaat om zulke wezenlijke zaken. Iedereen verdient een mooi sterfbed en een waardig afscheid. Ik geloof echt dat goed sterven helpt bij het loslaten en bijdraagt aan een goed leven voor de nabestaanden. Praat voordat je gaat.”

Het volledige artikel is hier te lezen.

Skipr - 30 april 2015
Skipr besteedde aandacht aan de training van de dood en de dokter in het artikel ‘Leer dokter beter omgaan met dood’. Hierin kwam trainer en psycholoog Leonie Vogels aan het woord: “Aan de ene kant hoor je vaak van nabestaanden dat er te lang is doorbehandeld en dat niet goed is overlegd. Aan de andere kant hoor je ook van artsen dat het juist de patiënt en nabestaanden zijn die staan op verdere behandeling.” De training moet artsen moet artsen ertoe aanzetten om hun eigen visie over omgaan met de dood te ontwikkelen. Dat moet ertoe leiden dat zij een eigen stijl ontwikkelen voor gesprekken over leven met een aangekondigde dood. Het medisch handelen wordt zo verbonden aan het ethisch handelen. Daarnaast kan de arts via de training een intervisienetwerk opbouwen voor ondersteuning bij dit moeilijke onderdeel van het werk.

Het volledige artikel is hier te lezen. 

NOS Nieuwsuur - 29 april 2015
 NOS Nieuwsuur zond een nieuwsitem uit over de doorbehandeling van terminale patiënten. Geeske Hendriksen en Emilie van de Wijer namen deel in dit item. Bekijk de uitzending hier:

Nieuwsuur - 22 april 2015
Nieuwsuur publiceerde op haar website het artikel ‘Moet de dokter altijd doorbehandelen of niet?’, begeleidend aan de TV-uitzending op 29 april. In het artikel sprak Geeske Hendriksen over de aanleiding voor de oprichting van De Dood en de Dokter. Verdriet en onmacht als gevolg van de doorbehandeling van haar wijlen man, heeft zij omgezet in positieve daadkracht. Patiënten die terminaal ziek zijn, worden in ziekenhuizen nog vaak behandeld, want er zijn steeds meer middelen die mensen niet kunnen genezen, maar die wel een kans geven op verlenging van het leven. De training ‘Gesprekken over leven met de dood’ leert artsen de moed te hebben om met terminale patiënten en naasten te praten over de dood.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Het Parool - 21 maart 2015
Op 21 maart 2015 verscheen er in Het Parool het artikel ‘De moed om niet meer te vechten’. Aanleiding hiervoor was het onlangs verschenen rapport ‘Niet alles wat kan, hoeft’ (2015), dat licht schijnt op de neiging van arts en patiënt tot doorbehandelen. Hoogleraar hematologie Peter Huijgens sprak in Het Parool over de houding van de arts in dit dilemma. Daarnaast sprak Geeske Hendriksen als nabestaande over het onnodig en onwenselijk doorbehandelen van haar man. Patiënten voelen volgens haar dikwijls onvoldoende ruimte om te stoppen met behandelingen. Drs. Emilie van de Wijer scheen licht vanuit een andere hoek: uit haar onderzoek blijkt dat de arts emotioneel en geestelijk wordt geraakt in het werk en daardoor geneigd kan zijn tot afstand bewaren.